چادری | دريچۀ قدرت

کنفرانس ارزیابی روند تطبیق برنامه های تساوی جندر

کنفرانس ارزیابی روند تطبیق برنامه های تساوی جندر (۰)

سرطان ۲۶, ۱۳۹۳

کنفرانس ارزیابی روند تطبیق برنامه های تساوی جندر در چارچوب سازمان امنیت و همکاری در اروپا به روز های ۱۰ و ۱۱ جولای ۲۰۱۴ در ویانا برگزار شد. درین کنفرانس فرخنده زهرا نادری، فعال حقوق زن و عضو مجلس نماینده‌گان و محبوبه سراج، عضو جامعه مدنی به نماینده‌گی از افغانستان اشتراک نموده بودند. فرخنده زهرا […]

کنفرانس ارزیابی روند تطبیق برنامه های تساوی جندر

اخبار»

کنفرانس ارزیابی روند تطبیق برنامه های تساوی جندر (۰)

کنفرانس ارزیابی روند تطبیق برنامه های تساوی جندر

کنفرانس ارزیابی روند تطبیق برنامه های تساوی جندر در چارچوب سازمان امنیت و همکاری در اروپا به روز های ۱۰ و ۱۱ جولای ۲۰۱۴ در ویانا برگزار شد. درین کنفرانس فرخنده زهرا نادری، فعال حقوق زن و عضو مجلس نماینده‌گان و محبوبه سراج، عضو جامعه مدنی به نماینده‌گی از افغانستان اشتراک نموده بودند. فرخنده زهرا […]

فرياد زن»

برگزاری جرگه ملی زنان در کابل (۰)

برگزاری جرگه ملی زنان در کابل

جرگه ملی زنان افغانستان زیر نام “بسیج و مشارکت سیاسی در دوره‌ی گذار” به منظور شناسای دست آوردها و چالش‌های ۱۲ ساله زنان افغانستان با اشتراک ده ها تن از زنان فعال و تاثیرگذار در کابل برگزار شد. درین نشست زنان دست آوردها و چالش‌های ۱۲ سال اخیر را مورد بررسی قرار داده و برای […]

قضات زن»

الحاج قضاوت‌پوه مهرو حمیدی (۰)

الحاج قضاوت‌پوه مهرو حمیدی

  اسم             الحاج قضاوتپوه مهرو (حمیدی) ولد            علی داد سال تولد:       ۱۳۳۵ سن             ۵۷ محل تولد:        کابل ملیت :           تاجک درجه تحصیل:   فوق لسانس آدرس دایمی:     مکروریان سوم بلاک ۱۳۵ – اپارتمان – ۱۱ – آدرس موقت:     محکمه استیناف مبارزه علیه مسکرات مواد مخدر رتبه موجوده:   مافوق و درجه کدری […]

مقاله و تحليل»

لویه جرگه خلاف قانون بازی با آتش (۰)

لویه جرگه  خلاف قانون بازی با آتش

احمد سعیدی   انکشافات اخیر بیانگر این حقیقت است که توافق بر سر امضای پیمان امنیتی میان افغانستان وآمریکا تا کنون نهایی نشده با وجود آنکه  رؤساى جمهور افغانستان و ایالات متحدۀ امریکا، از طریق یک کنفرانس ویدیویى اخیر  روى تهیۀ سند همکارى هاى امنیتی  طویل المدت میان دو کشور، طور نسبی  اظهار خوش بینی شده بود […]

  • مطالب جديد

  • Parliamentary Election Afghanistan